Cortijos o Casas

Casa nº 1

Cap: 10+6 pers., F. de S.: 225 € / noche. Mínimo 10 personas.

Casa nº 2

Cap: 10+4 pers., F. de S.: 200 € / noche. Mínimo 10 personas.

Casa nº 3

Cap: 10+2 pers.,   Fin de Semana: 30 € pers./noche  

Casa nº 4

Cap: 6+2 pers., Fin de Sem.: 25 € persona/noche.

Casa nº 5

Cap: 6 pers., Fin de Semana: 400 €. No mascotas.

Casa nº 6

Cap: 14 a 21 pers., F. de S.: 25 € per./noche. Mínino 10 pers.

Casa nº 7

Cap: 10+4 pers., Fin de S. 20 € pers./noche. Mínino 10 pers.

Casa nº 8

Cap: 9+1 pers., Fin de Semana: 20 € pers./noche.

Casa nº 9

Cap: 8+6 pers., F. de Sem.: 22 € pers./noche. Mínimo 8 pers.

Casa nº 10

Cap: 6+3 pers., Fin de Sem.: 28 € pers./noche. Mínimo 6 personas.

Casa nº 11

Cap: 12+2 pers., F.de Sem.: 20 € pers./noche. Mini. 10, Máx.14 per.

Casa nº 12 (conjunto de 3 casas)

Cap: 4 a 8 p/casa., Fin de S. Casa nº1, 257 €, Resto: 365 €

Casa nº 14

Cap: 12 a 18 pers., F. de S.: 25 € pers./noche. Mínimo 10 personas.

Casa nº 15

Cap: 10+4 pers., F. de Sem.: 30 € pers./noche. Mínimo 10 personas.

Casa nº 16

Cap: 17 pers., Fin de Sem.: 27 € pers./noche. Mínimo 10 personas.

Casa nº 17

Cap: Máximo 25 personas.    80 €  2 personas/noche.

Casa nº 18

Cap: 6+3 pers., F.S.: 200 €/noche. Mínimo 6 personas

Casa nº 19

Cap: 10+6 pers., F.S.: 30 € pers./noche. Mínimo 10 personas